Naprawa pęknięć posadzek

 

Beton jest materiałem bardzo wytrzymałym, ale nie jest wolny od wad. Jedną z nich jest ograniczona odkształcalność, która prowadzi do powstawania pęknięć, jeśli posadzki betonowe są zbytnio obciążone. Pęknięcia posadzki to jedne z częstszych usterek posadzek przemysłowych. Dlatego nasza oferta obejmuje kompleksowe podejście do tematu: naprawa pęknięć posadzek.

Diagnostyka pęknięć posadzki betonowej

Kluczową kwestią jest odpowiednie rozpoznanie przyczyny powstałego pęknięcia posadzki i jego odpowiedniej klasyfikacji. Znając klasę pęknięcia i przyczynę jego powstania możemy zaproponować rozwiązanie technologiczne dla naprawy pęknięć.

Pęknięcia posadzek, których NIE naprawiamy

Nie naprawiamy drobnych pęknięć na powierzchni posadzki o rozwartości do 0,5 mm. Są to zwykle pęknięcia powierzchniowe związane z dojrzewaniem i pielęgnacją posadzki betonowej zaraz po jej wykonaniu.

Takie pęknięcia mogą być spowodowane niewłaściwymi warunkami wykonywania prac, źle dobraną klasą betonu posadzkowego, „konfliktem” na linii beton – posypka utwardzająca, niewłaściwą lub opóźnioną pielęgnacją posadzki (zbyt szybkie wysychanie materiału przez zbyt szybkie odparowanie wody z betonu).

Z reguły pęknięcia włosowate, tzw. sieć pajęcza czy pajęczyna spękań, nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe betonowej posadzki przemysłowej. Tradycyjne metody naprawy pęknięć pogarszają estetykę posadzki, a nie poprawiają jej właściwości użytkowych.

Jeśli jednak występowanie spękań włosowatych obniża wartość użytkową posadzki (utrudnia czyszczenie posadzki, powoduje pylenie czy nadmierne ścieranie) to można temu zaradzić. Jedyną metodą na eliminację siateczki spękań na posadzce betonowej jest ułożenie posadzki żywicznej o pewnej wymaganej minimalnej grubości.

1) Naprawa pęknięć ustabilizowanych

Tego typu pęknięcia posadzki mają rozwartość powyżej 0,5 mm i po obu stronach nie występuje pionowe przemieszczenie się płyt betonowych. Pęknięcie podąża w głąb płyty betonowej. Płyta po obu stronach pęknięcia klinuje się i nie przemieszcza.

Przyczyny powstawania pęknięć ustabilizowanych

Do tego typu pęknięć może dochodzić, gdy przeciążamy posadzkę w stosunku do jej zaprojektowanej wytrzymałości. Może to być przeciążenie od maszyn, od regałów magazynowych, czy ruchu wózków. Pęknięcia posadzek mogą powstawać też w wyniku niewłaściwego wykonania dylatacji posadzki. Zarówno dylatacji poziomych, jak i dylatacji pionowych; dylatacje przyścienne, przy słupach etc.

Jeśli przyczyna pęknięcia posadzki nie zostanie wyeliminowana, to po naprawieniu pęknięcia, to pęknięcie może się ponownie pojawić. Posadzka pęknie w tym samym miejscu lub w niedużej odległości od pierwotnego pęknięcia.

Przebieg prac:

  • Poszerzenie pęknięcia tarczą diamentową i jego oczyszczenie.
  • Jeśli występuje koniczność „szycia pęknięcia” to wykonujemy nacięcia poprzeczne i montujemy w nich klamry stalowe.
  • Wypełnienie pęknięcia posadzki masą żywiczno-kwarcową z naddatkiem (zaklejenie od góry).
  • Po stwardnieniu materiału, zeszlifowanie naddatku do poziomu posadzki.

Charakterystyka prac:

Prace przebiegają szybko i sprawnie i odbywają się bezpyłowo. Przy poszerzaniu pęknięć i szlifowaniu materiału może występować hałas. Jest on jednak krótkotrwały i nie powinien być uciążliwy. Posadzkę można obciążać ruchem zaraz po wyszlifowaniu posadzi. Zwykle po około 24 godzinach naprawa pęknięć posadzki jest zakończona.

Cena naprawy pęknięć ustabilizowanych:

Prace rozliczane są w stawce za 1 mb wykonania naprawy pęknięcia i kształtują się od 150 zł netto/mb. Ostateczna cena zależy od zakresu prac (rozwarcie pęknięcia), wielkości zakresu (ilość mb pęknięć do naprawy), lokalizacji (jeden obiekt, czy kilka obiektów w jednej lokalizacji). Ostateczną wycenę kalkulujemy po rozpoznaniu wszystkich czynników mających wpływ na cenę, często po dokonaniu wizji lokalnej.

Możliwe jest również sklejania pęknięć metodą iniekcji, która podlega osobnej wycenie.

2) Naprawa posadzki – pęknięcia nieustabilizowane

Pęknięcie nieustabilizowane to pęknięcie posadzki, które ma rozwartość powyżej 0,5 mm i występuje przemieszczenie w pionie pomiędzy częściami płyty posadzkowej po obu stronach pęknięcia. Uskok między częściami posadzki jest widoczny i wyraźnie wyczuwalny (różnica wysokości). Pęknięcie biegnie przez całą grubość posadzki. Płyta po obu stronach pęknięcia nie klinuje się i przemieszcza się w pionie.

Przyczyny powstawania pęknięć nieustabilizowanych

Takie pęknięcia mogą być spowodowane przeciążeniem posadzki. Główna przyczyna to jednak problemy z podbudową. Mogło dojść do osiadania budynku, samo-dogęszczenia podbudowy, jej osunięcia lub wypłukania czy podmycia.

Pod płytą posadzkową pojawia się pustka. Posadzka przemysłowa nie ma równomiernego podparcia na całej powierzchni. Przy obciążeniu punktowym od góry w posadzce betonowej powstaje pęknięcie konstrukcyjne. Beton nie jest w stanie przejąć obciążeń i pęka.

Przebieg prac:

  • Prace należy rozpocząć od rozwiązania problemu z podbudową. W większości przypadków trzeba ustabilizować płytę posadzki metodą iniekcji. Iniekcja ma na celu uzupełnienie braków w podbudowie i „podbicie” płyty posadzki do uzyskania jednego poziomu.
  • Następnie stosujemy procedurę naprawy pęknięć ustabilizowanych w połączeniu ze sklejaniem pęknięć metodą iniekcji.

Charakterystyka prac:

Naprawa posadzki w tym wariancie przebiega znacznie wolniej w związku z koniecznością wiercenia otworów pod pakery do iniekcji oraz tłoczenie zapraw iniekcyjnych, zaklejania pęknięć od góry i sklejania ich metodą iniekcji. Termin zakończenie prac określamy indywidualnie.

Cena naprawy pęknięć nieustabilizowanych:

Wycenę kalkulujemy po rozpoznaniu wszystkich czynników mających wpływ na cenę, często po dokonaniu wizji lokalnej. Niejednokrotnie cenę naprawy podajemy w przedziale, bo zależy ona głównie od ilość kilogramów wtłoczonego materiału po płytę posadzki.

Dlaczego naprawa pęknięć to konieczna naprawa posadzki?

Głównie ze względów bezpieczeństwa pracy ludzi oraz sprzętu (różnice poziomów mogą powodować wypadki). Popękana posadzka może ulegać dalszej degradacji i zwiększać koszty eksploatacji transportu wewnętrznego. Pęknięcia posadzek są też siedliskiem brudu i zarazków, które ograniczają higieniczność środowiska pracy.

Dbanie o dobry stan posadzek wolnych od pęknięć to inwestycja w bezpieczeństwo, obniżenie kosztów transportu wewnętrznego i budowanie dobrego wizerunku pracodawcy i kontrahenta.

Więcej ciekawych materiałów o posadzkach na YouTube


Masz pytania dotyczące naprawy pęknięć posadzek?

Zapytaj naszego specjalistę telefonicznie – 603 747 782 lub wypełnij formularz kontaktowy:

ARTYKUŁY NA BLOGU

Zaremba Posadzki na Facebooku