Naprawa dylatacji posadzek

 

Dylatacje posadzek przemysłowych są najsłabszym ogniwem każdej posadzki, czy to betonowej, czy żywiczej. To dylatacje w pierwszej kolejności ulegają najczęstszym i największym uszkodzeniom mechanicznym. Intensywny ruch wózków paletowych sprawia, że krawędzie płyt betonowych narażone są na ciągłą degradację. Szczególnie w ciągach komunikacyjnych. Dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie: naprawa dylatacji posadzek i wymiana dylatacji.

Diagnostyka dylatacji

Zanim przejdziemy do zaproponowania rodzaju naprawy musimy sprawdzić w jakim stanie są dylatacje i co powoduje ich uszkodzenia. Musimy dojść do tego, jakie są przyczyny zniszczenia dylatacji (czasem nie chodzi jedynie o eksploatację). Po znalezieniu przyczyn zarówno w obszarze konstrukcyjnym, jak i użytkowania oraz oceniając stan techniczny dylatacji możemy dobrać technologię naprawy.

Naprawa dylatacji posadzek – wybór rozwiązania

1) Wymiana materiału uszczelniającego w dylatacjach

Napraw typu lekkiego. Polega na wymianie materiału uszczelniającego dylatacje. Stosowana, gdy gołym okiem widoczna jest degradacja wypełnienia dylatacji. Degradacja może polegać na oberwaniu jednostronnym uszczelniacza od krawędzi płyty betonowej, obustronnym oderwaniu uszczelniacza, pęknięciu materiału uszczelniającego lub jego wulkanizacji.

Gdy materiał mający kompensować prace płyt się zwulkanizuje, to traci swe właściwości i przestaje pełnić swoją funkcję. Zamiast pracować, zaczyna klinować. Dlatego potrzebna jest jego wymiana.

Przebieg prac:

 • Usunięcie starego materiału uszczelniającego z dylatacji i jego utylizacja.
 • Oczyszczenie krawędzi płyt betonowych i poszerzenie szczelin przez fazowanie brzegów.
 • W przypadku drobnych ubytków krawędzi płyt betonowych ich niewielka reprofilacja.
 • Instalacja sznura dylatacyjnego na głębokość około 10 mm.
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem poliuretanowym o minimalnej grubości zastosowanego materiału – 5 mm.
 • Wygładzenie uszczelnienia.

Charakterystyka prac:

Prace przebiegają stosunkowo szybko i sprawnie. Nie są uciążliwe pod kątem generowanego pyłu (prace bezpyłowe). Jeśli nie obejmują reprofilacji krawędzi płyt, to nie są hałaśliwe. Ruch, zarówno pieszy, jak i ruch wózków widłowych może być wznowiony po utwardzeniu materiału uszczelniającego – zwykle po 12 godzinach ta naprawa dylatacji posadzek jest zakończona.

Cena wymiany materiału „elastycznego” w dylatacjach:

Prace rozliczane są w stawce za 1 mb wykonania naprawy dylatacji i kształtują się od 50 zł netto/mb. Ostateczna cena zależy od zakresu prac (czy jest reprofilacja czy nie), stanu dylatacji i wielkości zakresu (ilość mb dylatacji do naprawy), lokalizacji (jeden obiekt, czy kilka obiektów jednej lokalizacji). Ostateczną wycenę kalkulujemy po rozpoznaniu wszystkich czynników mających wpływ na cenę, często po dokonaniu wizji lokalnej.

2) Reprofilacja – odbudowa krawędzi dylatacji i odtworzenie dylatacji posadzek

Napraw typu ciężkiego. Stosujemy ja, gdy krawędzie dylatacji (płyt betonowych) są mocno zdegradowane. W żaden sposób nie można zapewnić ciągłości powierzchni posadzki materiałem elastycznym, ze wglądu na rozmiar ubytków. W takim przypadku pozostaje tylko odbudowa krawędzi w technologii kwarcowo-żywicznej. A następnie odtworzenie szczeliny dylatacyjnej z jej uszczelnieniem.

Przebieg prac:

 • Nacięcie krawędzi przylegających do siebie płyt betonowych wzdłuż linii dylatacji (min. 30 mm na szerokość z każdej strony).
 • Wykucie, usunięcie i zutylizowanie gruzu betonowego.
 • Gruntowanie krawędzi płyt betonowych żywicą konstrukcyjną.
 • Odtworzenie krawędzi płyt betonowych materiałem kwarcowo-żywicznym z naddatkiem.
 • Po utwardzeniu materiału kwarcowo-żywicznego zeszlifowanie naddatku do poziomu posadzki.
 • Ponowne nacinanie szczelin dylatacyjnych.
 • Instalacja sznura dylatacyjnego na głębokość około 10 mm.
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem poliuretanowym.
 • Wygładzenie uszczelnienia.
 • Jeśli zachodzi potrzeba pokrycia naprawianej części posadzki powłoką żywiczną, to wykonujemy powłokę żywiczną.

Charakterystyka prac:

Proces odtwarzania dylatacji jest znacznie bardziej żmudny. Podczas nacinania zdegradowanych krawędzi płyt i kucia pojawia się minimalne zapylenie, ale znaczny hałas. Utwardzanie się materiału kwarcowo-żywicznego wydłuża czas potrzebny na wykonanie naprawy dylatacji. Ruch, zarówno pieszy, jak i ruch wózków widłowych może być wznowiony po utwardzeniu wszystkich materiałów – zwykle po 48 godzinach ta naprawa dylatacji posadzek jest zakończona. W efekcie naszych prac mamy całkowite odtworzenie dylatacji.

Cena odbudowy krawędzi płyt posadzki i odtworzenia dylatacji:

Prace rozliczane są w stawce za 1 mb wykonania naprawy dylatacji i kształtują się od 300 zł netto/mb. Ostateczna cena zależy od wielkości zakresu prac (ilość mb dylatacji do naprawy), lokalizacji (jeden obiekt, czy kilka obiektów jednej lokalizacji) i tego, czy trzeba odtwarzać posadzkę żywiczną. Ostateczną wycenę kalkulujemy po rozpoznaniu wszystkich czynników mających wpływ na cenę, często po dokonaniu wizji lokalnej.

Dlaczego naprawa szczelin dylatacyjnych jest istotna?

Nieprawidłowo działająca dylatacja może doprowadzić do pęknięć posadzki. Do tego zjawiska dochodzi, gdy dylatacje są zaklinowane czy zakleszczone. Brak uszczelnienia dylatacji powoduje gromadzenie się w szczelinach dylatacyjnych różnych ciał obcych, cząstek stałych czy brudu. To klinowanie dylatacji może doprowadzić do pojawiania się pęknięcia wzdłuż linii dylatacji.

Szczeliny dylatacyjne, w których brakuje uszczelnienia szybciej się degradują. Dochodzi do wykruszenia brzegów dylatacji i ostatecznego uszkodzenia dylatacji. A to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy pracowników i naraża Inwestora na straty finansowe związane z uszkodzeniem wózków paletowych.

Dbanie o dobry stan szczelin dylatacyjnych to inwestycja w bezpieczeństwo, obniżenie kosztów transportu wewnętrznego i budowanie dobrego wizerunku pracodawcy i kontrahenta.

Więcej ciekawych materiałów o posadzkach na YouTube


Masz pytania dotyczące naprawy dylatacji?

Zapytaj naszego specjalistę telefonicznie – 603 747 782 lub wypełnij formularz kontaktowy:

ARTYKUŁY NA BLOGU

 

Zaremba Posadzki na Facebooku