Blog

 

Malowanie posadzek żywicami – przewodnik po kosztach

Malowanie posadzek żywicami – przewodnik po kosztach

Każdy kto zastanawia się nad malowaniem posadzek żywicami zadaje sobie pytanie o koszty takiego rozwiązania. Najbardziej uczciwą odpowiedzią na pytanie o cenę jest słynne „to zależy”. Jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę aby oszacować koszty posadzki żywicznej. Musimy sobie zadać kilka pytań i postarać się w miarę dokładnie na nie odpowiedzieć.

Po co malować posadzki żywicami?

Zwykle chcemy mieć posadzkę przemysłową lepszej jakości niż posadzka betonowa. Albo zakładamy, że nową posadzkę betonową pokryjemy powłoką żywiczną, albo też malowanie żywicami to metoda naprawcza. Co ciekawe, może wykorzystać ją nie tylko w przypadku napraw posadzek betonowych, ale także odświeżenia, regeneracji czy renowacji istniejącej posadzki żywicznej. Czyli położenie dodatkowej powłoki na istniejącej posadzce żywicznej. I tu już pojawiają się pierwsze różnice cenowe – inna cena jest na nowych posadzkach, inna gdy malowaniem naprawiamy posadzki.

Malowanie żywicami nowych posadzek betonowych – cena

malowanka epoksydowa paroprzepuszczalna

Koszty materiału i robocizny

Jeżeli jest to posadzka betonowa przemysłowa z betonu klasy minimum C20/25 (stara klasyfikacja B25) to musimy sprawdzić jakim mamy stopień zatarcia posadzki i odpowiednio przygotować podłoże betonowe pod malowanie. Szlifowanie betonu to najlepszy sposób przygotowania podłoża pod malowankę. W przypadku nowych posadzek nie ma zbyt wielu napraw czy szpachlowania podłoża. A prawidłowo wypełnione szczeliny dylatacyjne elastyczną masą żywiczną (kit poliuretanowy) zwykle są zamalowywane. To skraca czas pracy i w efekcie daje atrakcyjniejszą cenę.

Przygotowanie podłoża pod malowane posadzki żywiczne

Malowanie posadzek betonowych wymaga szlifowania powierzchni dość drobnym narzędziem diamentowym w celu ujednolicenia powierzchni, usunięcia resztek pozostałego impregnatu i odpowiedniego otwarcia podłoża pod powłoki żywiczne. Grunt musi odpowiednio zakotwić się w podłożu.

Gruntowanie podłoża

Generalnie tak przygotowane podłoże należy zagruntować. Istnieją materiały, takie jak dyspersje epoksydowe, które tworzą powłoki jednoproduktowe. To znaczy, że tą samą żywicą pigmentowaną zgodnie z paletą RAL gruntujemy podłoże betonowe oraz tą samą żywicą nanosimy kolejne warstwy malarskie.

Dyspersje epoksydowe

Tu sama dyspersja jest droższa od żywicy epoksydowej, ale wykonawca nie mam potrzeby kupować żywicy gruntującej. Na wykonanie takiej powłoki będziemy potrzebowali 200-300 gram materiału na 1 m2 (przy 2-3 warstwach, choć to mocno zależy od chłonności podłoża).

Nie zapominajmy o kosztach narzędzi i materiałów pomocniczych. W przypadku dyspersji czy żywic narzędzia takie jak wałki, pędzle, mieszadła czy zwykła taśma malarska są jednorazowego użytku, a przychodzi nałożyć nam 2 albo trzy warstwy materiału żywicznego.

Posadzka żywiczna epoksydowa

W przypadku posadzkowych żywic epoksydowych możemy również wykonać powłokę cienkowarstwową malowaną, jednak z dwóch rodzajów żywic: żywicy epoksydowej bezbarwnej – gruntującej oraz żywicy epoksydowej pigmentowanej do wykonania warstwy wierzchniej posadzki żywicznej. Tu zużycie żywicy przy gruntowaniu waha się w granicach 200-300 gram na 1 m2 (w zależności od chłonności podłoża), a zużycie pigmentowanej żywicy wierzchniej waha się w przedziale 300-500 gram na 1 m2.

Posadzki żywiczne malowane – podstawowe właściwości

posadzka żywiczna cienkowarstwowa - malowanie betonu

Grubość: jak widzimy, malowanie dyspersjami zużywa mniej materiału i wydaje się miej skomplikowane (1 rodzaj żywicy). W efekcie daje jednak cieńszą powłokę o grubości około 150-200 mikronów, podczas posadzki żywiczne z dwóch rodzajów żywic (grunt i żywica zasadnicza w kolorze posadzki) mogą dać powłokę w okolicach 0,3-0,6 mm (w zależności od zużycia materiału).

Trwałość tych systemów jest zbliżona, choć trzeba pamiętać, że trochę się różni w poszczególnych kategoriach. Dyspersje epoksydowe zwykle mają lepszą odporność na ścieranie, ale mniejszą odporność na uszkodzenia mechaniczne (w skutek uderzenia powstają ubytki) niż druga wersja opisywanej posadzki żywicznej.

Przeznaczenie: trzeba pamiętać, że są to cienkowarstwowe posadzki żywiczne epoksydowe. Taka posadzka żywiczna to uboższa wersja posadzki żywicznej rozlewanej. W związku z tym przeznaczona jest przede wszystkim do małego i średniego ruchu pieszego. Żaden szanujący się producent materiałów żywicznych nie rekomenduje systemów malowanych pod ruch kołowy – zarówno ruchu samochodów, jak i wózków paletowych.

Tego typu systemy są jednak stasowane w zakładach przemysłowych na obszarach o mniejszym obciążeniu ruchem. Duże obciążenia są jednak ponad ich możliwości. Tu trzeba się zastanowić nad ułożeniem grubszych systemów, dedykowanych pod średni i intensywny ruch pieszy i kołowy.

Odporność chemiczna: pamiętajmy również o tym, że te materiały mają podstawowe, a zatem ograniczone odporności na środki chemiczne. Dlatego raczej nie stosuje się ich tam, gdzie występuje średnia i dużą agresja chemiczna.

Maskowanie rys i pęknięć: z racji grubości powłoki te systemy nie maskują mankamentów podłoża. Spod malowanki będzie widać wszystkie większe pęknięcia betonu.

Ceny systemów malowanych

Cena takiego systemu na nowych posadzkach betonowych w zależności od wielkości powierzchni może zaczynać się od około 55 zł netto/m2 w górę. Czynniki zwiększające cenę to: wielkość powierzchni, ilość kolorów oraz wybór danego koloru.

Im większa powierzchnia, tym lepsza cenę możemy uzyskać. Pamiętajmy o tym, że posadzkarze lubią duże powierzchnie. Czy to oznacza, że nie podejmą się mniejszych posadzek? Niekoniecznie, po prostu cena w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni za wykonanie takiej posadzki będzie wyższa ze względu na pewne koszty firmy (koszty stałe, dojazd, delegacje, zakwaterowanie, wydajność pracy, reżim technologiczny i kilka innych czynników).

Ilość kolorów również ma znaczenie. Zwykle nie udaje się ułożyć na sąsiadujących polach posadzki żywicznej malowanej w dwóch (i więcej) różnych kolorach. Przykładowo, gdy ktoś zleca malowanie posadzki hali o powierzchni 1000 m2 z podziałem na 2 części po 500 m2 każda w innym kolorze, to de facto zleca nie jedną posadzkę 1000 m2, a dwie posadzki po 500 m2. Wykonanie dwóch kolorów ze względu na utwardzanie się materiału żywicznego zajmuje po prostu więcej czasu i jest bardziej pracochłonne, a przez to musi więcej kosztować.

Wybór tzw. kolorów sygnalizacyjnych. Są to kolory o jaskrawej barwie lub bardzo dużej ilości pigmentu. Z racji zużycia większej porcji pigmentu sam materiał żywiczny jest po prostu droższy. Taniej wychodzą „posadzkowe klasyki” takie jak RAL 7035, RAL 7032 czy RAL7040.

Malowanie żywicami starych posadzek betonowych

Tutaj sytuacja jest o tyle inna, że mamy do czynienia z istniejącą, użytkowaną posadzką. Dlatego może występować konieczność wykonania większej ilości napraw podłoża – szpachlowania nierówności, uzupełniania ubytków, usuwanie starych powłok, klamrowania i sklejania pęknięć. Na to potrzeba więcej pracy, ale również zastosowania specjalnych materiałów naprawczych.

Cena malowanki na starym betonie

Ze względu na to ceny malowanek na starych posadzkach betonowych mogą zaczynać się od 70 zł netto/m2. Tego typu wykonywanie posadzek trzeba już traktować w kategoriach naprawy czy remontu. Trzeba pamiętać również o tym, że w przypadku wykonanie takiej posadzki żywicznej cienkowarstwowej głównym czynnikiem koszto-twórczym jest jednak robocizna.

Klient płaci w większym stopniu za „robotę” czyli to co jest dla niego ulotne. Za to, co nie pozostawi w późniejszym okresie użytkowania wartości. Natomiast mniej płaci za materiał, który zostaje zabudowany na jego posadzce. To wbudowana żywica przynosi ostateczną wartość klientowi z danego rozwiązania posadzkowego.

Naprawy żywicami posadzek żywicznych

malowana posadzka żywiczna - naprawa posadzki żywicą

Posadzki cienkowarstwowe to również metoda stosowana jako naprawa posadzki żywicznej. W obiektach przemysłowych, gdzie klienci mają żywice na posadzkach, często dochodzi do ich zmatowienia. Również do punktowego uszkodzenia czy przetarcia powłoki do betonu.

Tu trzeba czegoś więcej niż renowacji. Na nic będą preparaty na bazie polimerów czy polerowanie nawierzchni. Bo to co często sprawdza się na betonie – polerowanie, nie zawsze sprawdza się na żywicy. Tu trzeba odtworzyć powłokę żywiczną. I można to zrobić w systemie posadzek cienkowarstwowych malowanych.

Taką powierzchnię również należy przygotować. W przypadku starych żywic skuteczny sposób to również szlifowanie. Musimy doprowadzić podłoże do odpowiedniej szorstkości, aby stara powłoka połączyła się mechanicznie z nową warstwą. W grę wchodzą również punktowe naprawy.

Jednak ze względu na mniejszą chłonność podłoża (stara posadzka żywiczna), możemy uzyskać mniejsze zużycie materiału. Co ma też przełożenie na cenę. W takim wypadku można przyjąć, że gruntowanie nie jest potrzebne. Nanoszenie nowej powłoki żywicznej trzeba poprzedzić wprawdzie odpowiednim przygotowaniem podłoża. Tu ceny zaczynają się zwykle od około 50 zł netto/m2.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że będziecie teraz lepiej zorientowani nie tylko w cenach malowanych posadzek z żywic, ale również będziecie wiedzieć z czego te ceny się biorą. Ostateczna cena jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od stanu podłoża, rodzaju naprawy, jej powierzchni i wielu innych. Dlatego o konkretną cenę warto zwrócić się do doświadczonej firmy posadzkarskiej.

Uwaga na bardzo niskie ceny. Jeśli któraś z ofert znacząco odbiega w dół od pozostałych, to nie warto pytać: dlaczego inni są drożsi? Trzeba zapytać: czego w ofercie z rewelacyjnie niską ceną brakuje?


Masz pytania dotyczące żywicznych posadzek cienkowarstwowych?

Zapytaj naszego specjalistę telefonicznie – 603 747 782 lub wypełnij formularz kontaktowy:

ARTYKUŁY NA BLOGU

Zobacz także

Zaremba Posadzki na Facebooku